Yüksekte çalışma yapmadan önce; yapılacak çalışmaların önceden planlanması, mevcut risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, yapılacak işte çalışacak kişiler ve yetkinliklerinin kontrolü sağlanmalıdır.

Working at heights requires safety and regulation. While working at height; planning of the works to be done in advance, determination of the risks and precautions to be taken, control of the persons to work and their competencies should be ensured.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir